Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Café Brein

Het thema van deze Café Brein staat in het teken van Praten over verlieservaringen

Als u (een deel van) uw gezondheid verliest, is dat een verlieservaring. Verlies is te omschrijven als het kwijtraken van een veelbetekenend element uit uw bestaan en daarmee het kwijtraken van uw houvast. Elk mensenleven krijgt te maken met verlies. Dat begint al vroeg. Als kind verliezen we vriendjes door verhuizing of door een andere klas op school. Als volwassene kunnen we illusies, werk, vrienden, gezondheid, grootouders en ouders verliezen, maar ook partners en soms zelfs kinderen.

Marieke Oudshoorn cursusleider van de rouwverwerkingscursus Klim-Op, gaat met u met u allen in gesprek over wat verlies voor u betekent, wat voor consequenties dit heeft en hoe u daarmee omgaat. Hoe kunt u hierin weer een weg vinden en uw leven als zinvol ervaren.

Heeft u zelf of een familielid een niet aangeboren hersenletsel (NAH) dan nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn. 

Café Brein is voor de regio Boxtel, St. Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode

Datum:    20 augustus 2018    
Tijd:    19.30 – 21.30   (Het Café is open vanaf 19.15 uur)
Plaats:    Zorghoeve ‘t Binnenveld   Boxtelseweg 5   5481VE  Schijndel
 
Een sfeervolle locatie die vanuit de hele regio gemakkelijk te bereiken is.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar.


Geplande Café Brein-avonden in 2018 (onder voorbehoud)
 8 oktober    Zet je brein in beweging
 10 december    Muziek
 De onderwerpen zijn onder voorbehoud.


 Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Welzijn De Meierij   Lilian Verstraelen   073-5441414
ContourdeTwern Boxtel   Marjon vd Meerendonk
  0411-655899
Bint Sint-Michielsgestel  
  06-23868963


 Cafè Brein is een samenwerkingsverband tussen::
Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ)
Zorggroep Elde
Stichting Laverhof
MEE
ContourdeTwern Boxtel
Welzijn De Meierij Schijndel-Sint-Oedenrode (Meierijstad)
Bint Sint-Michielsgestel


Vorige pagina