Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Formulierenbrigade

elke donderdag van 09.00 tot 11.00 uur

Formulierenbrigade in Schijndel

Meierijstad wil dat haar inwoners gebruik kunnen maken van een laagdrempelige voorziening om simpele formulieren in te vullen (minima voorzieningen van de gemeente Meierijstad). Deze dienst genaamd de formulieren brigade is ook voor inwoners van Schijndel  beschikbaar.

Elke donderdag kunt u van 09.00 uur tot 11.00 uur bij Welzijn De Meierij,Steeg 9f  in Schijndel, terecht voor hulp bij het invullen formulieren.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden er is een open inloop.

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente, het UWV of de Belastingdienst:

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten.
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
 • Heronderzoeksformulieren bijstand
 • Formulieren schuldhulpverlening of ordenen van uw administratie bij schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet of IOAW voor levensonderhoud
 • Aanvragen Digid code
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Zorg dat u altijd uw DIGID-code meebrengt. Hebt u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen hiervan. U kunt zich melden bij de balie van Welzijn De Meierij. Steeg 9f 073-5441400. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de formulierenbrigade. 

Vorige pagina