ANBI status

Omdat Welzijn De Meierij beschikt over een ANBI-status (ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’), kunnen donateurs gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. De daaruit voortvloeiende verplichtingen om voor door de belastingdienst verplicht gestelde informatie op onze website te weergegeven is voldaan door de onderstaande informatie (met linken) te vermelden.

Naam
Welzijn De Meierij

RSIN nummer
RSIN/BSN 852248489

Post- en bezoekadres
Zie Contact

Doelstelling van de ANBI
Visie en missie

Hoofdlijnen beleidsplan
Strategisch beleidsplan samenvatting

Strategisch beleidsplan uitgebreide versie

Publicatieplicht ANBI

Publicatieplicht ANBI 31052021

Raad van Bestuur & Toezicht

Raad van bestuurBestuurder Welzijn De Meierij
Trix Cloosterman is sinds 1 januari 2022 bestuurder van Welzijn De Meierij, daarvoor was zij sinds 2013 directeur van Welzijn De Meierij.Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als kerntaak toezicht te houden op het beleid en de besturing van Welzijn De Meierij. Tevens houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie en staat hij de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:
Dhr. Daan Hermes, voorzitterDhr. René VissersMevr. Mia van RooijMevr. Adri NoordhofMevr. Nelly Paagman

Beloningsbeleid
Raad van Toezicht ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit is vastgelegd in een honoreringsregeling. Directeur-bestuurder en personeel vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Jaarverslag
Actueel verslag: Jaarverantwoording Sociaal Werk Meierijstad 2022

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022: Jaarrekening 2022 Welzijn De Meierij

Jaarrekening 2021: Jaarrekening 2021 Welzijn De Meierij

Jaarrekening 2020: Jaarrekening 2020 Welzijn De Meierij

© Copyright Welzijn De Meierij