ANBI status

Omdat Welzijn De Meierij beschikt over een ANBI-status (ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’), kunnen donateurs gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. De daaruit voortvloeiende verplichtingen om voor door de belastingdienst verplicht gestelde informatie op onze website te weergegeven is voldaan door de onderstaande informatie (met linken) te vermelden.

Naam
Welzijn De Meierij

RSIN nummer
RSIN/BSN 852248489

Post- en bezoekadres
Zie Contact

Doelstelling van de ANBI
Visie en missie

Hoofdlijnen beleidsplan
Strategisch beleidsplan

Publicatieplicht ANBI

Publicatieplicht ANBI 31052021

Naam en functie bestuurders

Bestuur

Het bestuur van Welzijn De Meierij bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Theo van der Heijden, voorzitter

Dhr. Adrie van Grinsven, penningmeester

Dhr. Marijn van den Akker, secretaris

Dhr. Gijs van Aken, bestuurslid

Mevr. Adri Noordhof, bestuurslid

Mevr. Nelly Paagman, bestuurslid

Mevr. Mia van Rooij, bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit is vastgelegd in een honoreringsregeling. Directeur en personeel vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Jaarverslag
Actueel verslag: Jaarverantwoording Sociaal Werk Meierijstad 2020

Dit jaarverslag wordt aangeboden in de vorm van een interactieve PDF met navigatie op de pagina’s en links in de tekst.
De beste manier om de PDF weer te geven is in Modus volledig scherm.

© Copyright Welzijn De Meierij | Powered by ShareAll