Artikelen door Maren Brakke

Trix Cloosterman

Bij Welzijn De Meierij werken we samen, met en voor inwoners. Samen met heel veel vrijwilligers, professionals inwoners en organisaties zetten we in op meer welzijn voor inwoners in Meierijstad. Ondersteunen we mensen bij het oplossen van dagelijkse problemen, zodat mensen weer perspectief krijgen, mee kunnen doen. Dat is fantastisch werk waar ik me vanaf […]

Meldpunt hulp vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. Een deel van deze vluchtelingen zal in Nederland worden opgevangen, zo ook in Meierijstad. Het is hartverwarmend dat al veel inwoners hun tijd en aandacht geven om mensen uit Oekraïne te helpen. In opdracht van de gemeente Meierijstad wil de Coöperatie Sociaal […]

Start Coöperatie Sociaal Werk in Meierijstad U.A.

Er is een klein feestje te vieren in Meierijstad! Sinds begin dit jaar vormen Farent, Welzijn De Meierij, Lumens, ONS welzijn en MEE De Meent Groep namelijk de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad U.A.. Samen blijven ze complete maatschappelijke hulp bieden in de gemeente Meierijstad. De organisaties vieren dit graag nog op een later moment, als […]

Update Jongerenwerk

Door de coronacrisis is er enorm veel geschakeld binnen het jongerenwerk. Tijdens de verschillende lockdowns zijn de jongerenwerkers vaak de straat op gegaan om contact te houden met de jongeren. De jongerencentra waren tijdelijk gesloten, maar zijn nu weer open voor jongeren op aanmelding of uitnodiging. De open inlopen in jongerencentrum Honk1224 en Bizzi hebben […]

Update Steunpunt Vrijwilligerswerk

2021 in het Nationaal jaar van de vrijwilliger inzet. Het jaar zal helemaal in het teken staan van vrijwilligerswerk om de rest van Nederland te laten zien hoe mooi, bijzonder en divers de vrijwillige inzet is. Welzijn De Meierij zal in dit jaar ook meer aandacht vragen voor de vrijwillige inzet.  Zo nemen wij deel […]

Update Sociale Activering

De vrijwilligers van het creatief textiel atelier hebben in december vorig jaar meer dan 100 mondkapjes gemaakt voor de Vincentius vereniging! Iedere woensdagochtend staan gewoonlijk de naaimachines klaar in het leslokaal. Anderstalige vrouwen die willen oefenen met Nederlands praten en willen naaien, zijn dan welkom. De deelnemers leren met de naaimachine werken en kleding te maken. Tussendoor […]

Update armoedepreventie en taalachterstand

Geldzorgen kennen geen corona bleek wel het afgelopen jaar. De vrijwilligers van Geld & Zo hebben in 2020 maar liefst 163 vragen behandeld! De vragen gingen voornamelijk over geld en het invullen van formulieren zoals het aanvragen van een uitkering of het mantelzorgcompliment. Het was mogelijk om een afspraak te maken wanneer je geen covid […]

Update buurt en wijkondersteuning

Koffiepraat aan de deur loopt als een trein. De sociaal werkers herkenbaar aan de bodywarmer met logo lopen door de wijken met een bloemetje en voor een praatje. Het is nu moeilijk om ergens af te spreken en daarom komen zij naar u toe! Tijdens het lopen zullen zij aanbellen bij verschillende bewoners. Daarbij bieden […]