Gebruiksvoorwaarden maatje voor maatje

Het privacyreglement van Welzijn De Meierij is vanzelfsprekend ook van toepassing op alle activiteiten van Maatje voor een maatje. Er zijn echter een aantal zaken die specifiek gelden voor Maatje voor een maatje, deze zijn hieronder weergegeven.

Maatje voor een maatje hanteert de algemene omgangsregels, zo gaan wij er van uit dat er met respect met elkaar wordt omgegaan en dat als men niet wil dat u iets geschiedt, dat doet u ook een ander niet. Medewerkers van Welzijn De Meierij letten hier op. Wanneer u hier niet aan voldoet, of hier misbruik van maakt, kunt u worden uitgesloten van deelname aan Maatje voor een maatje.

Bij contact, afspraak of match via Maatje voor een maatje
Wees alert met wie u in zee gaat. Medewerkers van Maatje voor een maatje dragen zorg voor een correcte bemiddeling van maatjes, maar blijf ook zelf alert. Als het om kinderen gaat, schatten ouders zelf in of het contact veilig kan plaatsvinden en of ze daarbij aanwezig zijn.
Mocht er een volwassene af willen spreken met een minderjarige (bijvoorbeeld een jongen van 8 die gevraagd heeft om een opa om samen in de moestuin te werken) of met iemand met een verstandelijke beperking, dan vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Geef nooit persoonlijke gegevens zoals uw bankgegevens, pincodes, Burgerservicenummer of uw DigiD aan iemand. Meld ongewenst gedrag of intimiteit bij Welzijn De Meierij.

Welzijn De Meierij, of een nieuw maatje, staat nooit onaangekondigd bij u voor de deur.

Wanneer het niet klikt met uw maatje, dan vinden wij het prettig om dat van u te horen. Wij gaan discreet om met dergelijke informatie en verwachten van u hetzelfde.

Eigen risico en instemming gebruiker
Gebruik van Maatje voor een maatje geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker. Welzijn De Meierij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan vanwege het gebruik van het verbindingsplatform Maatje voor een maatje, noch voor schade ontstaan in de contacten tussen gebruikers (maatjes) van Maatje voor een maatje.

Wanneer u vindt dat Welzijn De Meierij niet in overeenstemming handelt met haar gebruiksvoorwaarden of privacyreglement, of u heeft hierover een vraag, dan kunt u contact opnemen met Welzijn De Meierij. Dit kan door een email te sturen naar maatjes@welzijndemeierij.nl

© Copyright Welzijn De Meierij