Geld&Zo

Geld&Zo is een gratis spreekuur voor mensen met vragen over geld en formulieren.

Vanwege de coronacrisis moet je vooraf een afspraak maken via onze administratie.
Telefoonnummer: 073-544 14 00.

Stel, je loopt achter met het betalen van rekeningen. Blijf er dan niet mee rondlopen, maar kom bij ons langs. Je bent niet de enige! Heb je moeite met het begrijpen van brieven en formulieren? Dan kun je ook bij ons terecht.

Je wordt geholpen door vrijwilligers, mensen zoals jij. Iemand die weet wat het is om problemen op dit gebied te hebben. Soms is het lastig om alleen een oplossing te vinden. Instanties werken niet altijd goed mee. De vrijwilliger helpt je om contact te leggen met deze instanties. Samen helpen we jou verder.

Locatie: Steeg 9f, 5482 WN  Schijndel, kantoor Welzijn De Meierij
Tijden: dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en donderdag van 09.00 – 11.30 uur

Budgetmaatjes

Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die helpen bij jouw thuisadministratie. Je leert hoe je het zelf weer op kunt pakken. Samen met jou worden post en brieven opgeruimd. Zo komt er weer structuur in je administratie. Als het nodig is, wordt een overzicht gemaakt van inkomsten en uitgaven en bekeken hoe deze beter in balans kunnen komen.

Meer informatie kun je vinden in onze folder.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade is een laagdrempelige voorziening om simpele formulieren in te vullen (minimavoorzieningen van de gemeente Meierijstad). Elke donderdag kun je van 09.00 uur tot 11.00 uur bij Welzijn De Meierij terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden: er is een open inloop. Zorg dat je altijd je DIGID-code meebrengt. Heb je die niet meer, dan krijg je hulp bij het opnieuw aanvragen hiervan.

De formulierenbrigade helpt je bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente, het UWV of de Belastingdienst:

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten.
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
 • Heronderzoeksformulieren bijstand
 • Formulieren schuldhulpverlening of ordenen van je administratie bij schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet of IOAW voor levensonderhoud
 • Aanvragen Digid-code
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

Het blijven jouw formulieren, dus je moet ze zelf ondertekenen. En je blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Je kunt je melden bij de balie van Welzijn De Meierij, Steeg 9f, tel. 073-5441400. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de formulierenbrigade.

© Copyright Welzijn De Meierij | Powered by ShareAll