In de wijk

Buurt- en wijkondersteuning

Wij zijn in de buurt voor jou en je wijk.

Als sociaal werker bieden wij hulp bij wijk- en buurtactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan subsidieaanvragen voor het opzetten van activiteiten in de wijk of meedenken over een nieuw idee voor jouw buurt! Ook kunnen wij dorps- en wijkraden en buurtverenigingen extra ondersteuning bieden als hier vraag naar is. Wij verbinden bewoners en instanties. Samen zorgen we met jou voor een fijnere buurt of wijk.

Activiteiten waar wij aan meewerken, kunnen zijn: burendag, straatspeeldag, internationale vrouwendag, opzetten van een buurtapp, ontmoetingsactiviteiten in Schijndel en Sint-Oedenrode, inloopspreekuren en informatie over diverse maatschappelijke onderwerpen.
Soms is het nodig dat wij intensiever in de buurt of wijk aanwezig zijn, als bijvoorbeeld de leefbaarheid in gedrang komt. Dan zoeken wij samen met bewoners en indien nodig andere instanties naar een oplossing om van de buurt weer een fijne leefplek te maken.

Wil jij meewerken aan de leefbaarheid van je buurt of wijk? Of heb je behoefte aan hulp om je wijk te verbeteren? Kan je als dorps- of wijkraad extra ondersteuning gebruiken? Of heb je een idee voor een leuke activiteit in de buurt, maar weet je niet hoe dit aan te pakken? Laat het ons weten! Je kunt ook naar de inloop komen op één van de drie informatiepunten. De locaties vind je in de flyer hiernaast.

Ontmoeting in de Wijk

In de ontmoetingscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel kun je terecht voor advies en informatie. Er zijn eetpunten, er worden ontmoetingen georganiseerd en er is dagbesteding mogelijk. Welke verschillende activiteiten er op een locatie worden georganiseerd, kun je het beste bekijken op de diverse websites van die locaties die hieronder zijn aangegeven. Ook zijn er folders beschikbaar voor drie woonservices in Schijndel. Heb je andere vragen of wil je iets delen, neem dan contact met ons op.

In Sint-Oedenrode zijn er activiteiten in Ontmoetingscentrum de Beckart in Nijnsel, in Ontmoetingscentrum De Loop’r en in Odendael.

In Schijndel zijn er activiteiten in de woonservice Boschweg, in de woonservice Wijbosch en in de woonservice Zuid.

Kijk voor meer informatie ook op de websites van de wijk- en dorpsraden.
De linken daarvoor staan op de website van de gemeente Meierijstad.

Buurtbemiddeling

Ruzie met buren, herrie in je buurt, rommel in de wijk? Dan is buurtbemiddeling misschien de oplossing voor jou.

Voor mensen die last hebben van de buren en het moeilijk vinden om er iets over te zeggen, bestaat de mogelijkheid voor het inschakelen van buurtbemiddeling.

Twee onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars maken samen met jou en je buren een afspraak om in gesprek te gaan. De bedoeling hiervan is om zo rustig mogelijk met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Tijdens het gesprek moet je zelf naar oplossingen zoeken. De bemiddelaars helpen daarbij, zonder zelf een oplossing te geven.

Als jij en je buren het samen eens zijn geworden, dan worden er afspraken gemaakt. Na een aantal weken komen de bemiddelaars terug om te kijken hoe het nu gaat. Buurtbemiddeling is vertrouwelijk, onpartijdig, onafhankelijk en gratis. De bemiddeling vindt zowel in Schijndel als in Sint-Oedenrode plaats.

Voor informatie of een afspraak kun je bellen met ons kantoor, telefoon 073-5441400. Zie ook de folder Buurtbemiddeling.

© Copyright Welzijn De Meierij