Individuele ondersteuning

Welzijn De Meierij biedt je ondersteuning, informatie en advies over onderwerpen die voor jou belangrijk kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, welzijn, zorg, dementie, inkomensondersteuning, netwerkversterking en eenzaamheid.
Dit willen we doen met ondersteuning van jouw eigen netwerk en de mogelijkheden die jij zelf hebt. We gaan graag met je in gesprek over wat jij nodig hebt, zodat we een advies kunnen geven dat bij jouw situatie past. Mochten wij iets zelf niet in huis hebben, dan verwijzen wij je graag door naar de juiste organisatie.

Welzijn De Meierij heeft een speciale webpagina voor de ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers.
Heb je vragen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact op met Welzijn De Meierij.

Een vrijwilliger bij je thuis

De vrijwilligersgroep Thuis met vrijwilligers zet vrijwilligers in om ondersteuning te bieden bij mensen thuis. Ook bieden zij ondersteuning aan de mantelzorger, zodat de mantelzorger haar/zijn zorg kan blijven volhouden.

Neem contact op met Welzijn De Meierij als je behoefte hebt aan een vrijwilliger bij je thuis of meer informatie hierover wilt ontvangen.

Preventieve bezoekdienst 75+

Onze samenleving wordt in hoog tempo steeds ingewikkelder en mensen raken soms het overzicht kwijt.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten waar zij aanspraak op kunnen maken. Op het gebied van zorg- en dienstverlening zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe voorzieningen gekomen die het langer zelfstandig wonen van senioren gemakkelijker maken. Maar zijn deze voorzieningen, zoals alarmering, maaltijden aan huis, dagbesteding (denk aan huiskamer De Stek of het Palet), tijdelijke opname in een zorgcentrum, intensieve thuiszorg en vrijwilligershulp wel bekend?

Welzijn De Meierij en de gemeente Meierijstad bieden al langere tijd in Sint-Oedenrode de mogelijkheid aan, om senioren vanaf 75 jaar een bezoek te brengen om informatie te geven over allerlei verschillende onderwerpen. De bedoeling van het bezoek is dat u wordt geïnformeerd over belangrijke voorzieningen voor senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Sint-Oedenrode. De vrijwilliger heeft een luisterend oor en is goed geïnformeerd over voorzieningen die er mede voor zorgen dat u zolang mogelijk op een fijne manier zelfstandig kunt blijven wonen. Hij of zij kan de vragen die u heeft mogelijk beantwoorden en anders is het een goed moment om even stil te staan bij de nabije toekomst en om, indien nodig, op tijd actie te ondernemen. U ontvangt als u 75 jaar wordt vanzelf een brief van de Gemeente met daarin alle informatie en hoe u zich kunt opgeven voor een huisbezoek.

Wilt u meer erover weten, wilt u ook een bezoek of valt u niet onder de 75-jarigen, neem dan gerust contact op!

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met klachten zoals vermoeidheid, stress, angst en somberheid. Ook veelvoorkomende klachten als pijn in de nek en/of schouders hebben lang niet altijd een medische oorzaak. We noemen deze klachten ookwel psychosociale klachten. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals eenzaamheid, het overlijden van een partner of verlies van werk. Voor deze klachten is niet altijd een medische behandeling noodzakelijk. De huisarts kan namelijk ook een welzijnsrecept uitschrijven. Dit is een doorverwijzing naar de welzijnscoach: één van de sociaal werkers van Welzijn De Meierij.


Een welzijnscoach ondersteunt mensen om weer positiviteit en betekenis aan het leven te geven. Tijdens de gratis gesprekken gaat de welzijnscoach samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze manier van kijken naar gezondheid wordt ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een zienswijze geïntroduceerd door een huisarts genaamd Machteld Huber. Het geeft een brede blik op gezondheid waarbij accent ligt niet op ziekte, maar op de mens als geheel. Op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

Wanneer de huisarts of een andere hulpverlener je heeft doorverwezen naar de welzijnscoach, zal er binnen tien werkdagen contact worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor een kennismakingsgesprek. Dit kan thuis of op één van de locaties van Welzijn De Meierij. Tijdens dit gesprek gaat de welzijnscoach samen met u op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden.

© Copyright Welzijn De Meierij