• Jaarbeeld 2021

Dichtbij in de buurt

Wij versterken dorpen en buurten en werken aan (nóg) meer veerkracht van inwoners. We zien kansen en brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding. Ook in 2021 was Welzijn De Meierij zichtbaar in de wijk. Samen met buurtbewoners en netwerkpartners organiseerden we buurtactiviteiten. Zo wordt ook zichtbaar wat er leeft en speelt in wijken.

Hartverwarmende actie rond Kersttijd

Wel eens een rijdende Kerstboom gezien? Inwoners in Schijndel en Sint-Oedenrode kregen die kans rond kersttijd vorig jaar. Sociaal werkers van Welzijn De Meierij fietsten met een kerstboom, ’t Lichtpuntje, door de gemeente. Zo wilden ze lichtpuntjes en wensen voor 2022 ophalen, die konden mensen op houten bordjes optekenen en in de boom hangen. 

De boom trok veel bekijks en bracht menig glimlach teweeg bij voorbijgangers. De inwoners schreven mooie kerstwensen op en spraken hoop uit. Zo schreef mevrouw De Vaan (links op de foto): “Ik hoop dat er snel een plekje in Odendael komt waar ik mag gaan wonen.”

Niet alleen persoonlijke lichtpuntjes kwamen aan bod, meer verdraagzaamheid en meer begrip voor elkaar waren veel geuite wensen. Een medewerker van Welzijn De Meierij noteerde: “Voor ons een goed signaal om hier samen met inwoners en andere partijen in 2022 mee aan de slag te gaan.”

Bloemen om een hart onder de riem te steken

In coronatijd was het, zeker voor alleenstaanden, vaak een saaie en stille bedoening. Hoe fijn is het dan als er onverwacht iemand voor je deur staat en je een fleurige bloem cadeau geeft.

Opbouwwerkers Caroline Geenen en Dianne van Erp belden bij willekeurige huizen aan om mensen een bloemetje te geven en een hart onder de riem te steken. Zo konden zij tóch in contact blijven met buurtbewoners toen de activiteiten door corona noodgedwongen stillagen. Ze maakten een praatje maken of hoorden wat voor hulp er nodig was. Inwoners van Meierijstad vonden het bijzonder én fijn dat er op deze manier aandacht voor hen was.

filmpje (of klik op foto)

Bewoners Bloemenwijk in gesprek met actieteam

Veiligheid, leefbaarheid, een verouderde speeltuin en nieuwbouwplannen voor een appartementencomplex en een wijkcentrum. Allemaal onderwerpen die ter sprake kwamen op de Burendag eind september 2021 in de Schijndelse Bloemenwijk. Het was de eerste fysieke bijeenkomst na de coronacrisis.

Buurtbewoners maken zich zorgen over het verloederen van de Bloemenwijk. Sociaal werker Wilco van den Berg ziet ook lichtpuntjes. “De inzet van politie en jongerenwerkers is verbeterd en ook het vuilnis wordt beter opgehaald.” Hij legt uit dat het actieteam ontstaan is om effectief aandacht te geven aan de wijk. Politie, boa’s, gemeente, welzijnsorganisaties en de wijkraad verzamelen zich een keer per maand in de wijk voor overleg.

In een speciale ideeënbox leverden buurtbewoners hun wensen in. Daar kwamen mooie voorstellen uit, zoals het aanpassen van het verouderde speeltuintje aan het Distelpad. Het kleine asfaltveldje wordt een pannaveldje voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Woningcorporatie Woonmeij neemt de kosten voor haar rekening.

Een projectmanager van Woonmeij gaf op de Burendag ook informatie over het nieuwe complex met huurappartementen en een wijkcentrum. Hij was verrast dat sommige omwonenden nog niet op de hoogte waren. “Vanaf nu is de directe omgeving geïnformeerd.”

Bloemenwijk Burendag
Inloop OdaZorg

Behoefte aan ontmoeting

Een overweldigende opkomst bij de nieuwe inloop van het woonzorgcentrum ODAzorg in het St. Jozefklooster in Schijndel. De aftrap, eind september vorig jaar, was zo druk, dat alle belangstellenden niet eens een plaatsje konden bemachtigen. Het toont maar weer eens de behoefte aan ontmoetingsmogelijkheden.

Bij de wekelijkse inloop kunnen bewoners van ODAzorg en wijkbewoners elkaar elke woensdagmiddag treffen. De organisatie maakte excuses voor de grote toeloop, zoveel mensen hadden ze niet verwacht. “We hopen velen op een ander moment te begroeten. Onze vrijwilligers werken nog aan de opzet van verschillende activiteiten. We kijken of we bij bestaande initiatieven kunnen aansluiten. Daar zien we u graag.”

De inloop wordt gerund door vrijwilligers. Het is een initiatief van thuiszorgorganisatie ODAzorg en Welzijn De Meierij, ondersteund door gemeente Meierijstad vanuit het Leefbaarheidsbudget.

© Copyright Welzijn De Meierij