• Jaarbeeld 2021

Dichtbij mensen blijven

Dichtbij mensen blijven

In 2021 speelde de wereldwijde coronacrisis ook in Meierijstad en omgeving nog steeds een grote rol. De crisis trok een flinke wissel op bewoners- en (vrijwilligers)organisaties. De eenzaamheidsproblematiek nam door de strenge coronamaatregelen flink toe. Sociale activiteiten, maar ook onderwijs stonden langere tijd onder druk, waardoor met name onder jongeren gevoelens van somberheid sterk toenamen.

Gezinnen moesten allerlei ballen tegelijkertijd in de lucht houden, zoals thuisonderwijs en thuiswerken. Bovendien werden ze door het op- en afschalen van maatregelen steeds opnieuw geconfronteerd met een andere situatie. Dat leidde tot veel stress en een toename van problemen in de thuissituatie.

Welzijn De Meierij heeft in 2021, na het eerste jaar van de coronacrisis in 2020, haar dienstverlening opnieuw aangepast en flexibel ingericht. Op- en afschalen was wekelijks aan de orde! De crisis vroeg meer dan ooit om persoonlijke aandacht en het blijven betrekken en verbinden van vooral kwetsbare inwoners. We wilden vooral in de buurt, dichtbij mensen blijven.

Met veel creativiteit én flexibiliteit gingen we de wijken in, bleven onze jongerencentra open en werden dagbestedings- en ontspanningsactiviteiten binnen de coronamaatregelen uitgevoerd.

We waren ontzettend blij dat we meer konden dan in 2020 en dat we in staat waren om toch nieuwe activiteiten en initiatieven op te pakken.

Eind 2021 kregen we, na de nieuwe toetsing voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk, te horen dat we opnieuw ‘geslaagd’ waren. Met deze mooie afsluiting van 2021 zijn we trots op de positieve impact op de samenleving die wij in coronatijd hebben gehad; samen met onze welzijnspartners van de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. Maar misschien zijn we nog wel trotser op onze vrijwilligers die ons in deze moeilijke tijden trouw zijn gebleven.

In dit jaarbeeld geven wij een impressie van een bijzonder jaar, met vooral het accent op de pareltjes en bijzonderheden in 2021. Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Trix Cloosterman
Directeur-bestuurder Welzijn De Meierij

© Copyright Welzijn De Meierij