• Jaarbeeld 2021

Over ons en de mensen van Welzijn De Meierij

In 2021 hebben we ons opnieuw gebogen over onze kernwaarden en speerpunten voor de komende jaren. Uitgangspunt was een bottum-up uitwerking; onze kernwaarden moeten vooral door de medewerkers gevoeld en uitgedragen worden. Met veel enthousiasme hebben we vervolgens met een aantal collega’s een voorstel ontwikkeld over onze nieuwe kernwaarden. Op een creatieve studiebijeenkomst hebben we met het team, bestuur en directie dit voorstel vastgesteld. Eind 2021 is alles samengevat in een nieuw strategisch beleidsplan 2021-2023. Hierbij een samenvatting.

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.
Toelichting: maatschappelijke zelfstandigheid is uitdrukkelijk niet bedoeld als op zichzelf staande zelfstandigheid van het individu maar als zelfstandigheid van het individu in de sociale context van de omgeving: de groep, maatschappij en samenleving.

Visie

Wij willen bereiken dat mensen de regie over hun eigen leven hebben; kunnen behouden of krijgen. Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusie en vitale lokale samenwerking. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zolang als nodig is.

Kernwaarden

1. Wij hebben aandacht.
2. Wij hebben lef.
3. Wij vinden niets gek.
4. Wij gaan eropaf.

Hiernaast ziet u de beknopte visuele vertaling van ons Strategisch Beleidsplan 2021-2023. Klik op de afbeelding en de visual op een groter formaat in een nieuw venster.

Jaarrekening

Klik op deze link voor het inzien van onze jaarrekening 2021.

Strategisch Beleidsplan 2021-2023

De mensen van Welzijn De Meierij

Allereerst zijn dat onze vrijwilligers. Er waren in 2021 425 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten en diensten van Welzijn De Meierij. Vrijwilligers die een enorme verscheidenheid aan activiteiten uitvoeren. Van buurtbemiddeling, koffie schenken, klussen, koken, tot het thuis voorlezen. Te veel om op te noemen. Dankzij al deze vrijwilligers en hun enorme betrokken inzet konden wij in 2021 onze dienstverlening vormgeven. En daar zijn we enorm trots op!

Om onze vrijwilligers te waarderen hebben we in 2021 met inachtneming van alle maatregelen in Sint-Oedenrode en in Schijndel een afhaalbuffet in kerstsfeer georganiseerd. Vrijwilligers hebben ook ondersteuning en begeleiding nodig. Hiervoor hebben onze sociaal werkers veel contactmomenten georganiseerd en er zijn digitale trainingen uitgevoerd.

In 2021 hadden we een vast team met sociaal werkers, zie hiervoor ons ‘smoelenboek’.
Tot slot heeft Welzijn De Meierij in 2021 opnieuw een beroep gedaan op een groep deskundige begeleiders, docenten met een ZZP achtergrond. Zij hebben vooral onze cursussen ondersteund.

© Copyright Welzijn De Meierij