• Jaarbeeld 2021

Perspectief bieden

We hebben oprechte aandacht voor inwoners en kijken samen wat nodig is om het nú en de toekomst zo positief mogelijk vorm te geven. Wij zetten ons daarom dagelijks in om mensen van jong tot oud mee te laten doen. Welzijn De Meierij ontwikkelde in 2021 hiervoor verschillende activiteiten en ondersteunende diensten. Enkele voorbeelden lichten we graag toe.

Leren fietsen in de wijk

De fiets op maat afstemmen, ernaast wandelen, zittend lopen, steppen en dan … met de voeten van de grond. De meesten migrantenvrouwen hebben na een les of tien en de nodige thuisoefeningen de basis van het fietsen onder de knie. Maar dan start het pas echt: leren manoeuvreren in het verkeer.

Wekelijks krijgt een klein groepje vrouwen fietsles van vrijwilligers op de speelplaats van de vroegere school aan de Papaverstaat. De vrouwen zijn volwassen en op die leeftijd leren fietsen kan lastig en beangstigend zijn. Maar het einddoel lonkt: zelfstandig en onafhankelijk op pad gaan.

Fietslessen geven is een activiteit van Welzijn De Meierij en Vluchtelingenwerk.

BoxZen: weerbaar door boksen en yoga

Zo hard mogelijk meppen op de boksmat, elkaar proberen onderuit te halen of je achterover laten vallen, terwijl je er maar op moet vertrouwen dat iemand je opvangt. Deelneemster Femke is in het filmpje laaiend enthousiast over BoxZen. Ze heeft gelachen, genoten en dingen geleerd tijdens deze kennismaking (clinic) met BoxZen.

Een groep van 12 meiden nam vorige herfst deel aan de wekelijkse clinics. Weerbaar worden door boksen en ontspannen door yoga: precies die beide elementen passen binnen de leefwereld van de meiden.

De bokstrainer en de yogadocente pushten de meiden tot het uiterste. Zo komen gedachten en emoties naar boven, zoals het gevoel van uitputting, van bewustwording, maar ook het opzoeken en bereiken van grenzen en de wilskracht om door te gaan. De clinic leert de meiden hiermee om te gaan.

BoxZen is een samenwerkingsverband tussen BoxZen Community en het meidenwerk van Welzijn De Meierij.

Cursusactiviteiten

744 deelnemers hebben een cursus gevolgd bij een van deze cursussen: Beweging, Taal en Hobby.

Jongerenwerk in de school

In 2021 is de samenwerking tussen Welzijn De Meierij en het Elde College intensiever geworden. De jeugdwerkers zijn beter zichtbaar in de school en ondersteunen, samen met het onderwijspersoneel, het welzijn van de jongeren.

Hanneke van Weert, jongerenwerker, en Angela Zomer, teamleider Elde College vertellen over de betekenis van jongerenwerk in de school gedurende coronatijd. Bekijk het interview in het filmpje vanaf minuut 53.15.

Jongerenactiviteiten

In Schijndel hebben 1183 jongeren aan activiteiten meegedaan en in Sint-Oedenrode 1308 jongeren.

Waardevolle feedback van testpanel ervaringsdeskundigen

In Meijerijstad vinden we de rol van ervaringsdeskundigen belangrijk bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zo belangrijk dat we een testpanel van ervaringsdeskundigen en taalambassadeurs hebben samengesteld.

Door de feedback van het testpanel maken we informatie voor de inwoners van Meierijstad beter toegankelijk. Het panel leest en beoordeelt bijvoorbeeld gemeentelijke brieven aan inwoners en kijkt of deze goed te lezen en te snappen zijn.

“We komen ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar”, zegt een beleidsmedewerker van de gemeente Meierijstad. “Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we het testpanel een stuk tekst laten lezen van de gemeentelijke website over parkeren in de blauwe zone. We kregen veel waardevolle tips hoe we de tekst eenvoudiger en begrijpelijker konden maken.”

 

DigiTaalhuis helpt verminderen laaggeletterdheid

Tijdens de ‘Week van het Lezen en Schrijven’, medio september vorig jaar, hebben we extra aandacht gevraagd voor laaggeletterden op de werkvloer. In Meierijstad wonen zo’n 7.000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Laaggeletterden wordt die groep genoemd en ruim de helft van hen heeft een baan.

Vaak blijkt dat hun werkgever niet of nauwelijks op de hoogte is van die laaggeletterdheid.

Vooral het herkennen van signalen is belangrijk. Dat gebeurt niet alleen op de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook bij huisartsen in de praktijk of bij oudergesprekken op school.

Samen met het DigiTaalhuis organiseerde Welzijn De Meierij een bijeenkomst speciaal voor werkgevers waarin ook een toneelstuk werd opgevoerd. In de voorstelling ‘Laaggeletterd’ kregen vier laaggeletterden een gezicht. Aan bod kwam hoe ze zich staande houden, wat hun kracht is, wat ze lastig vinden en willen leren. Zo kregen werkgevers handvatten om hun laaggeletterde werknemers te ondersteunen.

Indrukwekkend was tenslotte het gedicht dat de laaggeletterden, samen met de stadsdichter, hadden geschreven en voordroegen aan het eind van de bijeenkomst.

Inmiddels staat het gedicht op de muur van De Apotheek in de Noordkade in Veghel.

Het hoge woord

Vaak vol vraagtekens? Ja!
Waar in welke zin?
Hier een punt of komma,
een einde of begin?

Als rups er al genoeg van,
ook nu nog terug in je cocon.
Non-actief waar ontpoppen kan,
binnen voordat een begin begon.

Nu genoeg in het donker gelezen.
Stap voor stap, woord voor woord.
Na wat rondfladderen, bewezen.
Hier als vlinder in het licht gehoord.

Boeken bereiken, durven doen en willen weten.
Met woorden die bijblijven, niet te vergeten.

Van: José Kempe, Christina Nazier, Soco Garcia, Fay Kortleven (niet op de foto) en Rick Terwindt, stadsdichter gemeente Meierijstad

vrijwilligerswaardering

Waardering voor vrijwilligers

In december 2021 hebben we ‘onze’ vrijwilligers mogen waarderen met een leuke feestelijke ‘drive thru’. Zo hadden we geen fysiek contact met ze, maar konden we ze toch zien en bedanken.

Het waarderingsmoment is elk jaar weer een feestje om te organiseren. In 2021 weliswaar nog met uitdagingen, maar die zijn we niet uit de weg gegaan. Het waren geslaagde middagen met warme erwtensoep en kipspiesjes, een kerstpakketje, ontmoeting: alles in een gezellige kerstsfeer.

© Copyright Welzijn De Meierij