• Jaarbeeld 2022

Dichtbij in de buurt

Wij versterken dorpen en buurten en werken aan nóg meer veerkracht van inwoners. We zien kansen en brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding. Ook in 2022 was Welzijn De Meierij zichtbaar in de wijk. Samen met buurtbewoners en netwerkpartners organiseerden we buurtactiviteiten. Zo wordt ook duidelijk wat er leeft en speelt in wijken.

Nationale complimentendag 2022

Op 1 maart 2022 vond de nationale complimentendag plaats. Op deze dag toonde Welzijn De Meierij waardering voor de organisaties die zich tijdens en na de coronapandemie hebben ingezet en weer opgekrabbeld zijn.

Er werd door de Schijndel en Sint-Oedenrode getrokken en zijn er kaartjes uitgedeeld aan verschillende organisaties.

Bron: Welzijn De Meierij

Nationale Complimentendag
Bemiddelaarsdag

Bemiddelaarsdag 2022

Na drie corona jaren mochten onze bemiddelaars elkaar eindelijk weer ontmoeten! Tijdens de bemiddelaarsdag komen alle bemiddelaars uit onze regio samen voor ontmoeting en uitwisseling. 

Tijdens deze editie mochten de bemiddelaars de agenda zelf bepalen via de zogenaamde ‘Open space’ methode. Aan de hand van een centrale vraag konden de bemiddelaars zelf gespreksthema’s aandragen. Door de bemiddelaars zelf onderdeel te maken van het programma, in plaats van het aanhoren van een spreker of trainer, ontstaat er een geweldige kennisuitwisseling. Tussen de verschillende gesprekstafels konden de bemiddelaars hun informatie halen of kennis brengen. De werkvorm werd goed ontvangen als een leerzame en zinvolle werkvorm om met elkaar in contact te komen!

Wat doet buurtbemiddeling?

Bij buurtbemiddeling zitten vrijwilligers die zijn opgeleid om te bemiddelen. Zij worden buurtbemiddelaars genoemd. Hun doel is om de bewoners samen rond de tafel te krijgen. Met behulp van de buurtbemiddelaar zoeken de bewoners zelf naar een oplossing voor het probleem. Klik hier voor meer informatie over buurtbemiddeling.

Buurtbemiddelingen

In 2022 stonden 24 vrijwilligers klaar om te bemiddelen in 49 casussen.

Bron: Buurtbemiddeling, Welzijn De Meierij

Jongeren Bloemenwijk steken handen uit de mouwen

De jongeren uit de Bloemenwijk in Schijndel staken hun handen uit mouwen. Ze hielpen namelijk mee met een verhuizing. Als beloning volgde een potje paintball tégen de jongerenwerkers. Dit was natuurlijk een groot succes!

Jongerenwerk

Het jongerenwerk bereikte in 2022 veel jongeren. Namelijk 827 individuele jongeren!

Bron: Jongerenwerk Welzijn De Meierij

Jongeren bloemenwijk helpen verhuizen
pictogram individueel bereikte jongeren
NL Doet

Korte projecten opbouwwerk

In coronatijd was het, zeker voor alleenstaanden, vaak een saaie en stille bedoening. Hoe fijn is het dan als er onverwacht iemand voor je deur staat en je een fleurige bloem cadeau geeft.

Welzijn De Meierij heeft actief deelgenomen aan verschillende korte projecten, waaronder het helpen opruimen van de ruimte van Dreamlife tijdens NL Doet, de verhuizing van de materialen van wijkcentrum Bloemenwijk van de Papaverstraat naar de Kajuit, het uitdelen van lichtpuntjes tijdens Kerstmis en een container actie, georganiseerd door het actieteam van de Bloemenwijk.

Bron: Welzijn De Meierij

© Copyright Welzijn De Meierij