• Jaarbeeld 2022

Over ons en de mensen van Welzijn De Meierij

In 2022 hebben we ons opnieuw gebogen over onze kernwaarden en speerpunten voor het komende jaar. Uitgangspunt was een bottum-up uitwerking; onze kernwaarden moeten vooral door de medewerkers gevoeld en uitgedragen worden. Met veel enthousiasme hebben we vervolgens met een aantal collega’s een voorstel ontwikkeld over onze nieuwe kernwaarden. Op een creatieve studiebijeenkomst hebben we met het team, bestuur en directie dit voorstel vastgesteld. Eind 2021 is alles samengevat in een nieuw strategisch beleidsplan 2021-2023. Hierbij een samenvatting.

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.
Toelichting: maatschappelijke zelfstandigheid is uitdrukkelijk niet bedoeld als op zichzelf staande zelfstandigheid van het individu maar als zelfstandigheid van het individu in de sociale context van de omgeving: de groep, maatschappij en samenleving.

Visie

Wij willen bereiken dat mensen de regie over hun eigen leven hebben; kunnen behouden of krijgen. Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusie en vitale lokale samenwerking. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zolang als nodig is.

Kernwaarden

1. Wij hebben aandacht.
2. Wij hebben lef.
3. Wij vinden niets gek.
4. Wij gaan eropaf.

Hiernaast ziet u de beknopte visuele vertaling van ons Strategisch Beleidsplan 2021-2023. Klik op de afbeelding hiernaast om de visual te zien op een groter formaat in een nieuw venster.

Medewerkers

In 2022 waren bij Welzijn De Meierij 34 medewerkers in dienst.

Leer onze medewerkers hier kennen!

Strategisch Beleidsplan 2021-2023
pictogram vrijwilligers

Jaarrekening 2022

Klik op deze link voor het inzien van onze jaarrekening 2022.

Vrijwilligers

Maar liefst 468 vrijwilligers stonden klaar om een ander te helpen!

© Copyright Welzijn De Meierij