• Jaarbeeld 2022

Dichtbij mensen blijven

Dichtbij mensen blijven

Welzijn De Meierij wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, sterkere wijken en voorkomen dat mensen in de zorg of in de problemen terechtkomen. In 2022 hebben we hier samen met onze sociaal werkers, vrijwilligers, bewoners en samenwerkingspartners mede van de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad, keihard aan gewerkt en geïnvesteerd. We kijken dan ook positief terug op ons werk en inzet in 2022!

Het was ontzettend fijn dat we dit in 2022 zonder de coronabeperkingen konden doen. Onze sociaal werkers hebben zich op verschillende manieren ingezet om mensen te ondersteunen in een tijd waarin de ene crisis zich op de andere stapelde; de groeiende eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie, de grotere armoede als gevolg van de inflatie, de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne. We waren dichtbij met een luisterend oor, advies en informatie, activiteiten in de wijken, jongerencentra, diensten en stimuleerde talenten en ontmoetingen.

Dankzij onze waardevolle vrijwilligers konden we talloze activiteiten en dienstverlening organiseren, zoals klussendiensten, vervoersdiensten en wat te denken van onze huiskamers waar ouderen elkaar wekelijks ontmoeten en van een goede maaltijd kunnen genieten! Zonder jullie waardevolle bijdragen zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. Bedankt voor jullie betrokkenheid, sámen maken we het verschil!

In dit levendige jaarbeeld geven wij een impressie van onze activiteiten en dienstverlening, met het accent op de pareltjes en bijzonderheden in 2022. Veel kijk- en leesplezier toegewenst!

Trix Cloosterman
Directeur-bestuurder Welzijn De Meierij

Foto: Niels Fassbender

Trix Cloosterman
© Copyright Welzijn De Meierij