• Jaarbeeld 2023

Dichtbij in de buurt

Wij versterken dorpen en buurten en werken aan (nóg) meer veerkracht van inwoners. We zien kansen en brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding. Ook in 2023 was Welzijn De Meierij zichtbaar in de wijk. Samen met buurtbewoners en netwerkpartners organiseerden we buurtactiviteiten. Zo wordt ook zichtbaar wat er leeft en speelt in wijken.

Buurtpraat Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode was Buurtpraat een groot succes. Voor de inwoners van Sint-Oedenrode waren dit mooie samenkomsten. Onder het genot van een kopje koffie, was er een mogelijkheid om  in gesprek te gaan met elkaar en met sociaal werkers van Welzijn De Meierij.

Tijdens Buurtpraat lag de focus soms op specifieke thema’s, zoals het omgaan met dementie, het belang van digitale veiligheid en het aanpakken van laaggeletterdheid. Verschillende gerenommeerde organisaties, zoals Alzheimer Nederland en de Politie, waren aanwezig om waardevolle kennis en informatie te delen. De aanwezigheid van deze organisaties bood inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen, informatie in te winnen en zich bewust te worden van de verschillende aspecten van deze belangrijke kwesties.

Naast de informatieve aspecten van het evenement was er ook ruimte voor ontspanning en plezier, vooral voor de jongere generatie in de buurt. Een potje Bumping ball werd gespeeld, onder begeleiding van het jongerenwerk. Het bood een gelegenheid voor jongeren om zich uit te leven en samen te ravotten. Deze activiteit bevorderde niet alleen fysieke activiteit en gezonde beweging, maar creëerde ook een gevoel van gemeenschap en samenhorigheid onder de jongeren in de buurt.

“Ik woon hier al acht jaar aan dit plein, maar ken eigenlijk niemand. Wat leuk om de andere plein-bewoners eens op deze manier te ontmoeten.” – buurtbewoner uit Sint-Oedenrode

Buurtcamping Bloemenwijk

In de zomer van 2023 vond in de Bloemenwijk van Schijndel de Buurtcamping plaats. Gezinnen kregen de kans om enkele dagen te kamperen op een speciaal terrein. Het evenement versterkte de onderlinge banden, door samen leuke activiteiten te ondernemen.

De leuke activiteiten waren geschikt voor zowel jong als oud. Kinderen genoten van een goochelshow, terwijl er ook een kampvuur was waar iedereen samenkwam voor gezelligheid en lekker eten en drinken. Dit evenement bood de bewoners een kans om zich met elkaar te verbinden en te genieten van gemeenschappelijke activiteiten.

Het succes van de Buurtcamping maakt het zeker de moeite waard om het in de toekomst opnieuw te organiseren!

Start Wijkteams

In Sint-Oedenrode en Schijndel is een start gemaakt met Wijkteams. De Wijkteams van Welzijn De Meierij bestaat uit een aantal sociaal werkers, met ieder hun eigen discipline maar functioneert als een team om zich in te zetten voor de mensen in de wijk.

De Wijkteams zijn een onmisbare schakel binnen de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode. Met hun aanwezigheid in diverse wijken van beide plaatsen, zijn ze toegewijd aan het bieden van ondersteuning en begeleiding aan de inwoners. Hun strategische aanwezigheid stelt hen in staat om direct en doelgericht te reageren op de diverse behoeften en uitdagingen waarmee de inwoners worden geconfronteerd.

Of het nu gaat om vragen over opvoeding, het organiseren van buurtactiviteiten, het vinden van sociale contacten, of andere (levens)uitdagingen, de Wijkteams zijn er om te helpen. Door nauw samen te werken met inwoners en instanties, zijn ze in staat om maatwerkoplossingen te bieden die echt aansluiten bij de behoeften van individuele bewoners.

Nationale Zwaaidag

Op 25 augustus vierden we met groot enthousiasme Nationale Zwaaidag, een dag die in het teken staat van verbinding en vreugde. Deze speciale dag is een initiatief van Welzijn De Meierij, en is bedoeld om een glimlach te brengen op de gezichten van zoveel mogelijk mensen in onze gemeenschap. Onze toegewijde sociaal werkers trokken eropuit, gewapend met klap-handjes en kleurrijke briefjes waarop te lezen stond: “Wij zwaaien voor een glimlach”

Met deze eenvoudige maar hartverwarmende boodschap bezochten zij verschillende groepen en bekenden, waaronder ouderen en buurtbewoners in diverse wijken. Overal waar de sociaal werkers kwamen, werd hun vriendelijke gebaar met enthousiasme en dankbaarheid ontvangen.

Het zwaaien, een ogenschijnlijk simpele handeling, heeft de kracht om mensen te verbinden en een gevoel van saamhorigheid te creëren. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor elkaar en om positiviteit te verspreiden in onze buurten.

De dag werd niet alleen gekenmerkt door het zwaaien zelf, maar ook door de vele waardevolle gesprekken en momenten van echte verbinding die daaruit voortkwamen. Het was prachtig om te zien hoe een klein initiatief zoveel impact kon hebben en hoe mensen van alle leeftijden met elkaar in contact kwamen.

Officiële opening Mid-Breakers

In 2023 hebben Philadelphia Zorg en Welzijn De Meierij de handen ineen geslagen om een bestaande inloop voor mensen met en licht verstandelijke beperking nieuw leven in te blazen. Dit werd feestelijk gevierd met een officiële opening van Mid-Breakers en het tekenen van de intentieverklaring tussen Welzijn De Meierij en Philadelphia Zorg. Hiermee is een start gemaakt voor een mooie samenwerking tussen beide organisaties.

De feestelijke avond bestond uit een openingswoord door Trix Cloosterman (Directeur-bestuurder Welzijn De Meierij), Dana van Berlo (Manager zorg en begeleiden Philadelphia Zorg) en Anouk Vrins (Manager dienstverlening Philadelphia Zorg). Daarnaast werden de medewerkers en vrijwilligers bedankt voor hun inzet en kregen de bezoekers de nieuwe shirts en vesten te zien die door de medewerkers en vrijwilligers gedragen wordt tijdens de inloopavonden.

Na het openingswoord werd de intentieverklaring getekend. Met het maken van de groepsfoto werd het officiële gedeelte afgesloten en was er nog tijd voor een hapje, drankje en gezellig met elkaar kletsen.  Het was een geslaagde avond!

Klik hier om een persbericht te bekijken op TVSchijndel.

Wijkactie energie en duurzaamheid

Afgelopen jaar stonden onze Energie Bespaar Coaches voor de Selimiye Moskee in Veghel. Zij gingen het gesprek aan met bezoekers over energiebesparing, met het aanbod om op huisbezoek te komen voor een persoonlijk advies.

Door actief op de mensen af te stappen komen zij in contact met doelgroepen die normaal minder in beeld zijn. Het doel is om bewoners te laten verduurzamen zodat ook de energielasten lager worden. Dit voorkomt problemen op persoonlijk en maatschappelijk niveau.

Tenslotte werden onze collega’s uitgenodigd voor een rondleiding in de prachtige moskee!

© Copyright Welzijn De Meierij