• Jaarbeeld 2023

Nieuw perspectief!

We kijken graag met je terug op een bijzonder jaar vol mooie verhalen en beelden uit de praktijk. Welzijn De Meierij was voortdurend in beweging. Zowel in projecten en activiteiten, en ook als organisatie in het geheel. Welzijn De Meierij vierde in 2023 haar tienjarig bestaan en we hebben grote stappen gezet naar een nieuw perspectief voor het sociaal werk in Meierijstad.

Onze dienstverlening is flink gegroeid en doorontwikkeld. In al onze dienstverlening stond de vraag van de inwoner centraal. We zijn nog meer wijkgericht gaan werken met extra inzet voor ondersteuning van burgerinitiatieven en de ondersteuning van voorzieningen dichtbij huis. Er is door onze medewerkers en vrijwilligers met veel creativiteit en flexibiliteit ingespeeld op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opvang van vluchtelingen. Het jongerenwerk heeft de samenwerking met het onderwijs stevig omarmd om samen meer te kunnen bereiken voor kwetsbare jongeren. De samenwerking met de eerstelijnszorg is gegroeid, waardoor we meer inwoners bereiken met maatschappelijke arrangementen en toeleiding naar passende zorg.

De overtuiging dat krachtenbundeling leidt tot versterking van de dienstverlening voor de inwoners van Meierijstad, heeft ertoe geleid dat onze organisatie in 2023 een intentieverklaring heeft getekend tot een onderzoek naar fusie met ONS welzijn om te komen tot één nieuwe sociaalwerkorganisatie voor Meierijstad onder de koepelstichting Lentl. Eind december 2023 is door de Raden van Toezicht van ONS welzijn en Welzijn De Meierij een voorgenomen besluit tot fusie genomen.

Ik ben ervan overtuigd dat we met het nieuwe perspectief van een welzijnsorganisatie we samen met onze samenwerkingspartners de komende jaren meer impact kunnen gaan maken voor de inwoners van Meierijstad!

Met dank aan al onze vrijwilligers en medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet in 2023.

Trix Cloosterman
Directeur-bestuurder Welzijn De Meierij

Trix Cloosterman

© Copyright Welzijn De Meierij