• Jaarbeeld 2023

Ouderen- en mantelzorgondersteuning

Empathie oftewel oprechte aandacht zit in ons DNA. Het is het vermogen om je te verplaatsen in een ander, te luisteren en geduld te hebben. Welzijn De Meierij zorgt daarna, als het nodig is, ook voor maatwerk. In 2023 ondersteunden wij degenen die dat nodig hadden, zolang zij daar behoefte aan hadden. We organiseerden ontmoetingsmomenten en lotgenotencontact. En we vergaten ook de waarderingsmomenten niet voor hen, die zich door weer en wind inzetten voor anderen in hun omgeving.

Theatervoorstellingen Mantel Der Liefde en mantelzorgonderzoek

Op 19, 20 en 25 oktober 2023 vonden drie theatervoorstellingen Mantel Der Liefde plaats, gebracht door De dames die raken. De voorstellingen waren te zien in Spectrum Schijndel, de Blauwe Kei in Veghel en Mariendael in Sint-Oedenrode. Het waren drie bijzondere ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij mantelzorgers open vertelden over hun ervaringen als mantelzorger.

De dames die raken wisten het publiek ook écht te raken door herkenbare scènes neer te zetten: Hoe bewaak je je eigen grenzen? Waar liggen die grenzen eigenlijk? Hoe ga je om met de bureaucratie waarmee je te maken kunt krijgen? 

De theatervoorstellingen waren onderdeel van het Mantelzorgonderzoek. Want iedereen is, was, of wordt ooit mantelzorger. Maar door onder meer de personeelstekorten in de zorg wordt mantelzorg steeds noodzakelijker en steeds zwaarder. Wij maken ons zorgen over het welzijn van mantelzorgers in Meierijstad. Daarom zochten we antwoorden op de vraag:

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers in Meierijstad op de been blijven?”

Op basis van de informatie, ingewonnen tijdens gesprekken met mantelzorgers, hebben we samen met de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent een vragenlijst opgesteld, die in januari 2024 in Meierijstad wordt verspreid onder inwoners van 24 jaar of ouder die mantelzorger zijn of in 2023 zijn geweest.

Het persbericht met foto’s van de theatervoorstelling vind je hier.

Bron: Mooischijndel.nl

Platform zorg en welzijn Schijndel en Sint-Oedenrode

In 2023 zijn we gestart met het Platform Zorg en Welzijn Schijndel en Sint-Oedenrode. Met dit platform willen we de samenwerking tussen zorg en welzijn versterken en elkaar beter leren kennen. Wie doet nou eigenlijk wat en waarvoor kun je bij de ander terecht? Dit platform is een initiatief vanuit Pantein en Welzijn De Meierij.

Tijdens de eerste bijeenkomst waren al veel thuiszorgorganisaties aanwezig die actief zijn in Schijndel en/of Sint-Oedenrode. De bijeenkomsten toonden aan dat er een duidelijke behoefte bestaat aan een platform waarop men gezamenlijk kan brainstormen en discussiëren over diverse thema’s binnen onze aandachtsgebieden.

De kring van genodigden breidt zich uit; organisaties voor aanvullende of ondersteunende mantelzorg hebben zich inmiddels ook aangesloten, wat een positief signaal is!

Uitreiking Dementiewijzer

De Dementiewijzer, uitgegeven door Dementievriendelijk Meierijstad, staat vol met informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie. Het bevat informatie over de verschillende vormen van dementie en het lokale aanbod van diensten.

We zijn trots dat we hebben kunnen bijdragen aan dit project en een praktische brochure hebben ontworpen voor mantelzorgers, professionals en anderen die in hun omgeving met dementie te maken hebben.

Het persbericht over de uitreiking van de Dementiewijzer kun je hier lezen.

Bron: Omroep Meierij

Café Vergeet me niet

In het najaar van 2023 is de werkgroep van DVG Schijndel gestart met Café Vergeet me niet. Nadat het Alzheimercafé ‘t Groene Woud in 2022 werd beëindigd, ontstond de behoefte aan een lokaal initiatief dat zich richt op lotgenotencontact, informatievoorziening en ontmoeting. Dit nieuwe café is een directe reactie op de vraag van de inwoners en lijkt een waardevolle aanvulling te zijn op de sociale kaart van Schijndel.

In Spectrum Schijndel hebben twee avondbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de eerste avond werd er dieper ingegaan op de complexiteit van het menselijk brein. Bij de tweede avond stond het thema “Wat als je zelf niet meer kan beslissen?” centraal, waarbij notaris Arjan Feitsma aanwezig was en ons waardevolle antwoorden gaf. Met name de laatstgenoemde avond trok veel belangstelling en was drukbezocht. Voorlopig zullen we de succesvolle bijeenkomsten van Café Vergeet me niet voortzetten!

Bron: Welzijn De Meierij

Zomerpalet

Het is zeker een mijlpaal te noemen: het Zomerpalet viert zijn 15-jarig bestaan. In 2023 heeft Welzijn De Meierij opnieuw zes woensdagochtenden gevuld met een scala aan activiteiten voor de 55-plussers in Schijndel.

Van samen Bewegen op muziek tot het ontdekken van de rijke geschiedenis van Schijndel, gebracht door de Heemkundekring. Creatieve activiteiten zoals schilderen en bloemschikken werden aangeboden, naast populaire evenementen zoals het Smartlapkoor Ome Jan en de Bingo. Het succes van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, de steun van lokale winkeliers en de enthousiaste opkomst van bezoekers.

Het resultaat? Lachende gezichten, dansende mensen en een versterkte gemeenschapsband. Op naar de 16e editie, waar we blijven samenwerken, activeren en eenzaamheid verminderen terwijl we sociale contacten vergroten!

Bronnen: Omroep Meierij en Welzijn De Meierij

Interview sociaal werker Manon Kuipers

Welzijn op Recept is een groeiend concept binnen gemeente Meierijstad. Afgelopen jaar heeft Welzijn De Meierij twee keer zoveel verwijzingen binnengekregen als het jaar daarvoor. Binnen deze samenwerking met huisartsenpraktijken worden mensen doorverwezen naar de sociaal werkers van Welzijn De Meierij.

In plaats van medicatie krijgen zij een welzijnsrecept voorgeschreven. In dit interview vertelt Manon waarom zij Welzijn op Recept één van de leukste onderdelen van haar werk vind. Ook legt zij uit hoe fijn het is om als organisatie al een heel gevarieerd activiteitenaanbod te hebben, dat maakt het werk van de welzijnscoach nét een stukje makkelijker. Maar het allerbelangrijkste is oprechte interesse in jou als medemens; écht de tijd kunnen nemen voor iemand en het bieden van een luisterend oor.

Een luisterend oor en meer | Welzijnoprecept.nl

Bron: Welzijn op Recept, Landelijk kennisnetwerk

© Copyright Welzijn De Meierij