• Jaarbeeld 2023

Talent- en taalontwikkeling

Wij geloven in talenten van mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbinding. We hebben oog voor taal en talent, geven ruimte voor ontwikkeling en bieden een podium om uit te voeren. Zo betrokken we als Welzijn De Meierij inwoners in 2023 bij lokale activiteiten en versterkten we de positieve energie van ‘het ertoe doen’. Dit geldt voor iedereen: van jongere tot pensionado!

Taalnetwerk Meierijstad

We werken aan het vergroten van basisvaardigheden van inwoners in Meierijstad om zo iedereen beter mee te kunnen laten doen. Onder basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De samenwerking tussen de partijen in het Taalnetwerk Meierijstad is in 2023 nog meer geïntensiveerd mede door ondersteuning van de taalnetwerkcoördinator.

In 2023 is het Taalnetwerk Meierijstad gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal!

In het Taalnetwerk werken de volgende organisaties samen: Ons Welzijn, Welzijn De Meierij, bibliotheek NOBB, Koning Willem 1 college, Leerwerkloket NOB en de gemeente Meierijstad. We hebben in 2023 een breed informeel (digi)taalaanbod gerealiseerd: Taalcafés, lees- en schrijfkringen, digitale cursussen en formele NT1-groepen. Daarnaast vele individuele vragen beantwoordt en doorverwezen naar onze activiteiten of andere organisaties.

Podcast de Taalkloof

In Nederland kampt een aanzienlijk aantal mensen, zo’n 2,5 miljoen, met laaggeletterdheid. Wat opvallend is, is dat meer dan de helft van deze groep mensen is opgegroeid in een omgeving waar Nederlands de voertaal was. Dit feit benadrukt de complexiteit van het probleem, aangezien het niet alleen nieuwkomers betreft, maar ook mensen die al langere tijd in Nederland wonen en werken.

Een zorgwekkende trend is dat momenteel één op de drie kinderen van 15 jaar dreigt af te haken van school vanwege laaggeletterdheid. Dit is niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook bredere gevolgen voor de maatschappij als geheel. Het verminderde enthousiasme voor lezen draagt ook bij aan deze problematiek. In een tijdperk waarin digitale media de overhand lijken te hebben, lijkt de traditionele liefde voor boeken en lezen af te nemen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, speelt Stichting Cubiss een cruciale rol. De stichting biedt ondersteuning aan verschillende instellingen om de laaggeletterdheid terug te dringen. Maar hoe pak je dat precies aan? Dit is een complex vraagstuk dat vereist dat er vanuit verschillende perspectieven naar gekeken wordt.

In de podcast De Taalkloof worden de gevolgen van laaggeletterdheid binnen een gezin belicht, evenals de maatregelen die in Nederland worden genomen om dit probleem aan te pakken. Het beluisteren van deze podcast kan niet alleen bewustwording creëren over de ernst van de situatie, maar ook inzicht verschaffen in de diverse benaderingen en oplossingen die worden toegepast om laaggeletterdheid te bestrijden.

Bron: Stichting Cubiss

Project Sleutelpersonen

Steeds meer organisaties in Meierijstad maken gebruik van het project Sleutelpersonen. Dit project is speciaal opgezet om de communicatie tussen nieuwkomers en instanties te verbeteren, aangezien beide partijen vaak moeite hebben elkaar goed te begrijpen. Sleutelpersonen fungeren als bruggenbouwers en bieden hulp aan zowel nieuwkomers als aan de instanties waarmee zij in contact komen.

Nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het begrijpen van regelgeving, formulieren of het vinden van de juiste hulp. Aan de andere kant hebben instanties soms moeite om de specifieke behoeften en culturele achtergronden van nieuwkomers te begrijpen. De sleutelpersonen spelen hier een cruciale rol door hun taal- en cultuurkennis in te zetten om deze communicatiebarrières te doorbreken.

Onlangs hebben we met succes een tweede groep sleutelpersonen kunnen trainen. Deze groep is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Dankzij hun inzet en toewijding verwachten we dat nog meer nieuwkomers de weg zullen vinden naar de benodigde ondersteuning en dat instanties effectiever kunnen communiceren met en hulp bieden aan deze doelgroep. De sleutelpersonen zijn niet alleen een waardevolle steun voor nieuwkomers, maar ook een belangrijke schakel in het netwerk van ondersteuning en dienstverlening binnen Meierijstad.

VoorleesExpress

In Schijndel en Sint-Oedenrode zagen we veel pret bij de activiteiten die we organiseren voor de gezinnen van de VoorleesExpress en DoorleesExpress. De activiteiten werden in toenemende mate bezocht en dragen bij aan de taalontwikkeling van kinderen.

De VoorleesExpress is er voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Voor oudere kinderen is er de DoorleesExpress. De vrijwilliger komt 20 weken bij gezinnen thuis en is er voor het hele gezin. Voor kinderen en ouders. Samen gaan we aan de slag met boeken en spelletjes.

Het doel is vooral meer plezier in taal! Samen zorgen we ervoor dat het kind veel taal hoort en gebruikt. Niet alleen op school, maar juist ook thuis. Samen maken we een feestje van taal!

 “Dank je wel voor alle hulp van de VoorleesExpress. Door de voorlezer is mijn zoon vooruit gegaan met de Nederlandse taal en heeft meer plezier gekregen”. – een deelneemster van de VoorleesExpress

© Copyright Welzijn De Meierij