• Jaarbeeld 2023

Oog, ruimte en podium voor talenten

Wij geloven in talenten van mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbinding. We hebben oog voor talent, geven ruimte voor ontwikkeling en bieden een podium om uit te voeren. Zo betrokken we als Welzijn De Meierij inwoners en vluchtelingen in 2023 bij lokale activiteiten en versterkten we de positieve energie van ‘het ertoe doen’. Dit geldt voor iedereen: van jongere tot pensionado!

Fietstocht vrijwilligers

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september 2023 hebben de vrijwilligers van Welzijn De Meierij in Schijndel deelgenomen aan een onvergetelijke fietstocht. De dagen begonnen met een warm welkom in de ontmoetingsruimten van Welzijn De Meierij en Odendael, waar de deelnemers genoten van koffie en thee, terwijl de sfeer al vroeg bruisend en gezellig was.

Na het indelen van de groepen begon de fietstocht, die langs prachtige routes van ongeveer 35 kilometer voerde. De weergoden waren ons gunstig gezind, en de deelnemers werden getrakteerd op adembenemende landschappen en pittoreske plekjes in en rondom Schijndel en Sint-Oedenrode.

De groep vrijwilligers die verantwoordelijk was voor deze dagen kijkt met trots terug, waarin vrijwilligers samenkwamen, genoten van elkaars gezelschap en de prachtige omgeving. De fietstocht van 2023 was niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een verbindende ervaring die de waardering voor de inzet van vrijwilligers bij Welzijn De Meierij benadrukte.

Kennismakingsbijeenkomst Vrijwilligerspunt Meierijstad

Op 12 oktober 2023 vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor de vrijwilligerspunten van Welzijn de Meierij en ONS welzijn Veghel.

Alle vrijwilligers van de Vrijwilligerspunt Meierijstad werden hartelijk ontvangen op een prachtige plek in het midden van onze gemeente, de Orangerie in Eerde. Na een introductieronde, onder het genot van een kop koffie en een heerlijk gebakje, wisselden we ervaringen uit.

Het gesprek was aangenaam en open, waarbij waardevolle ideeën werden uitgewisseld. Het was prettig om samen te komen en te leren over elkaars ervaringen en uitdagingen. Na een smakelijke lunch was de ochtend zo voorbij en namen we afscheid met de hoop op een vruchtbare samenwerking vanuit iedere kern.

Aanschuiftafel Project MET

De Aanschuiftafel van Project MET is meer dan alleen een maaltijd; het is een viering van diversiteit en gemeenschap. Jonge vrijwilligers van CNO, met hun wortels in verschillende delen van de wereld, laten zien dat culinaire kunst een universele taal is. Op een avond verzamelen wijkbewoners zich rondom een feestelijk gedekte tafel, nieuwsgierig naar de verhalen die op hun bord worden geserveerd.

De menu’s van de Aanschuiftafel weerspiegelen een rijke verscheidenheid aan smaken en tradities. Van exotische kruiden tot hartige stoofschotels, de gerechten nemen de gasten mee op een reis door verschillende landen en culturen. Elk gerecht vertelt niet alleen een culinair verhaal maar draagt ook bij aan het weven van sociale banden tussen de diverse groepen mensen die Schijndel thuis noemen.

De jonge vrijwilligers van CNO, die hun tijd en talenten investeren in Project MET, fungeren als culinaire ambassadeurs van hun achtergrond en erfgoed. Door hun keukengeheimen te delen, dragen ze bij aan het begrip en de waardering van diverse culturen binnen de Schijndelse gemeenschap. Het is niet alleen een kans om smaken te proeven, maar ook om verbindingen te leggen met de mensen achter de recepten.

De Aanschuiftafel van Project MET gaat verder dan het creëren van heerlijke herinneringen. Het project biedt jonge vrijwilligers de mogelijkheid om waardevolle vaardigheden te ontwikkelen, van koken en organiseren tot communicatie en culturele uitwisseling. Het versterkt niet alleen de sociale cohesie maar draagt ook bij aan persoonlijke groei en empowerment.

Terwijl Project MET zijn wortels verankert in de gemeenschap van Schijndel, belooft de Aanschuiftafel een symbool te worden van verbinding en inclusiviteit. Dit initiatief toont aan dat wanneer mensen samenkomen, hun verschillen niet alleen worden geaccepteerd, maar ook gevierd. Project MET en de Aanschuiftafel zijn een inspirerend voorbeeld van hoe vrijwilligerswerk kan dienen als katalysator voor een smaakvolle, inclusieve toekomst.

Voor meer informatie over Project MET en andere initiatieven, neem contact op met Vrijwilligerspunt Meierijstad.

Kinder-EHBO workshopavond voor vrijwilligers

Vrijwilligerspunt Meierijstad organiseerde een informatieve en praktijkgerichte Kinder-EHBO workshopavond voor vrijwilligers,  die voornamelijk met kinderen werken. De bijeenkomst bood deelnemers een waardevolle gelegenheid om hun kennis en vaardigheden, op het gebied van eerste hulp aan kinderen te vergroten.

De avond begon met een hartelijke ontvangst, waar vrijwilligers van diverse vrijwilligersorganisaties in Meierijstad samenkwamen. De sfeer was informeel en vriendelijk, wat bijdroeg aan een ontspannen start van de workshop. De deelnemers ontvingen een overzichtelijk programma en werden uitgenodigd om vragen te stellen en ervaringen te delen.

De workshop, geleid door deskundigen, bood een uitgebreid overzicht van de essentiële EHBO-vaardigheden die specifiek gericht zijn op situaties met kinderen. Deelnemers leerden onder andere over het herkennen van noodsituaties, het toepassen van reanimatie bij kinderen, het behandelen van kleine verwondingen en het omgaan met verstikking. Er werden realistische scenario’s gesimuleerd om de vrijwilligers in staat te stellen de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Een opvallend aspect van de avond was de sterke nadruk op interactie en samenwerking. De deelnemers werden aangemoedigd om ervaringen te delen en vragen te stellen, wat resulteerde in waardevolle discussies. De workshop fungeerde als een platform voor het opbouwen van een gemeenschappelijke kennisbasis en het delen van best practices tussen vrijwilligers uit diverse organisaties.

De Kinder-EHBO workshopavond, georganiseerd door Vrijwilligerspunt Meierijstad, bleek een succesvolle bijeenkomst te zijn. Het bood vrijwilligers niet alleen essentiële kennis en vaardigheden maar bevorderde ook een gevoel van gemeenschap en samenwerking binnen het netwerk van vrijwilligers in Meierijstad. Vrijwilligerspunt Meierijstad blijft zich inzetten voor het bieden van relevante en impactvolle trainingen om de lokale vrijwilligersgemeenschap te versterken.

Ondersteuning vluchtelingenopvang

In 2023 heeft Welzijn De Meierij in Schijndel zich opnieuw ingezet voor vluchtelingen, die vanwege oorlog of andere redenen uit hun eigen land moesten vluchten. Dankzij de inzet van vrijwilligers en het organiseren van tal van activiteiten, zoals een gezamenlijk feest, voelden de nieuwkomers zich welkom.

Bovendien hebben we ons ingespannen om de bewoners van de crisisnoodopvang in Schijndel en Sint-Oedenrode een prettige dagbesteding te bieden door vrijwilligerswerk aan te bieden, wanneer werken in loondienst niet mogelijk was. Het bood hen een kans om actief deel te nemen aan de samenleving en hun bijdragen te leveren, wat hun integratie en welzijn ten goede kwam.

Door deze initiatieven werd er niet alleen gezorgd voor een betere levenskwaliteit voor de vluchtelingen, maar werd ook de lokale gemeenschap versterkt en verrijkt door de diversiteit en inzet van deze nieuwe inwoners.

© Copyright Welzijn De Meierij