Maatschappelijke projecten

Werkplaatsen De Sok

Samenwerking Onderwijs.
Welzijn De Meierij heeft haar werkplaatsen een eigen naam kunnen gegeven. Onder de naam De Sok (verwijzing naar de sokkenfabriek Jansen De Wit waar de werkplaatsen uit voortkomen) worden de activiteiten uitgevoerd. In de fiets-, hout- en metaalwerkplaats staan de vrijwilligers open om hun kennis over te brengen aan stagiair(e)s van het praktijkonderwijs. Ook kan er voor het MBO een oriëntatiecursus techniek aangeboden worden.

Participatie In Meierijstad

In 2018 is de gemeente Meierijstad gestart met het project PIM (Participatie In Meierijstad). Inwoners uit de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode die een bijstandsuitkering hebben of al langer maatschappelijk niet-actief zijn, krijgen het aanbod om mee te doen aan Participeren in Meierijstad (PIM). Dit project kent een drietal deelprojecten: PIM Werkt!, PIM Vitaal! en PIM Actief! Welzijn De Meierij is partner in dit project voor PIM Actief!.

In het kader van dit project is er een mogelijkheid om actief te worden in de fietswerkplaats. Voor een volwaardige vrijwilligersplek spreken mensen vaak nog te slecht Nederlands. Het idee ontstond om deze mensen bij Welzijn De Meierij deelnemer te laten worden aan de werkplaatsen. Hieraan wordt een leertraject gekoppeld waarbij taalvaardigheid expliciet aan bod komt. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

DementieVriendelijke gemeente

Steeds vaker komen wij in onze directe omgeving mensen tegen die aan een vorm van dementie lijden. In onze naaste familie, bij buren, onder vrienden in de kaartclub of de sportvereniging. Maar ook bij de kassa van de supermarkt of gewoon op straat.

Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families zolang mogelijk een normaal leven leiden in hun vertrouwde huis en buurt. Door de nare gevolgen van de ziekte dementie wordt het steeds moeilijker volwaardig mee te draaien in onze snel veranderende maatschappij. Mensen met dementie en hun partners hebben de neiging zich terug te trekken. Dat willen wij doorbreken door samen een dementievriendelijke maatschappij voor hen te creëren, waardoor het gevoel blijft:

“Ik mag er zijn en ik hoor erbij, ook al word ik steeds vergeetachtiger”.

Vanuit de dementievriendelijke gemeente (DVG) worden regelmatig activiteiten georganiseerd om het thema dementie onder de aandacht brengen. Zoals bewegingsactiviteiten, voorlichting over dementie tijdens Café Vergeet me niet en ondernemers in het zonnetje zetten die oog hebben voor mensen met dementie.

Dementie is niet langer een verschijnsel waarvoor wij onze ogen kunnen sluiten. Iedereen krijgt er op een of andere manier mee te maken en daarom dient ook iedereen bij te dragen aan een leefomgeving waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zich veilig en welkom voelen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of kijk op de website van DVG.

© Copyright Welzijn De Meierij