Update armoedepreventie en taalachterstand

Geldzorgen kennen geen corona bleek wel het afgelopen jaar. De vrijwilligers van Geld & Zo hebben in 2020 maar liefst 163 vragen behandeld! De vragen gingen voornamelijk over geld en het invullen van formulieren zoals het aanvragen van een uitkering of het mantelzorgcompliment. Het was mogelijk om een afspraak te maken wanneer je geen covid klachten had. Achter een plexiglas scherm hebben de 6 vrijwilligers van Geld & Zo veel problemen op dit gebied kunnen oplossen zodat verdere financiële problemen voorkomen konden worden.

 

Ook in de coronatijd hebben er toch nog veel mensen beter leren lezen. Online lessen volgen of via telefonisch contact opdrachten krijgen. Deze manier van lesgeven is (helaas) in de coronatijd de realiteit. Voor de een is dit een uitkomst om zo de les te volgen en bij de kinderen te blijven, maar voor de ander maakt dit het leren lezen nog moeilijker. Voor degenen die niet zo digitaal vaardig zijn, blijkt gewone briefpost met opdrachten ook een uitkomst. De docent bespreekt de opdrachten dan later via de telefoon. Veel cursisten hebben dit als prettig ervaren. Zo hadden ze wekelijks toch nog contact met de docent en konden zij blijven werken aan de taal!