kwaliteitslabel Welzijn De Meierij

Welzijn De Meierij ontvangt kwaliteitslabel

Op woensdagmiddag 4 maart kreeg Welzijn De Meierij het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt uit handen van Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland.

Het kwaliteitslabel staat voor vakmanschap, goede bedrijfsvoering, goed bestuur en een lerende cultuur. Het certificaat werd uitgereikt op een inspirerende bijeenkomst voor medewerkers, stakeholders, gemeente (waaronder wethouder Rik Compagne) en vrijwilligers. Er waren bijna 90 belangstellenden aanwezig. Naast de uitreiking stond op het programma een lezing door Margo Trappenbrug, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht over de professie van het sociaal werk.

We zijn erg trots op onze medewerkers, bestuur en vrijwilligers!!