Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Jaarverslag 

Nieuws en Informatie 

Jaarverslag 2017 en
lustrumbericht 2013-2017

Voorwoord door de directeur

Welzijn De Meierij maakt meer mogelijk! Dat doen we door het stimuleren van burgerinitiatief en talent-ontwikkeling. We brengen mensen samen en geven ondersteuning en advies waardoor mensen weer verder kunnen. Bij al onze inspanningen staan de eigen mogelijkheden van mensen centraal.

De vragen, signalen van burgers en de opdracht van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode-waren leidend voor onze inzet in 2017 voor de nieuwe gemeente Meierijstad.
Samen met zeer veel enthousiaste inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners is vorm gegeven aan nieuwe lokale oplossingen en een fijnere leefomgeving, waarin mensen zorg en aandacht hebben voor el-kaar. Met als resultaat dat inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode langer zelfstandig thuis kunnen wonen, sociale netwerken zijn gegroeid, mantelzorgers zijn ontzorgd en mensen meer regie hebben gekregen over hun eigen leven. Kortom meer welzijn!
Terugkijkend was 2017 voor Welzijn De Meierij een dynamisch jaar; een nieuwe ambitieuze gemeente, de ontwikkeling van de samenwerking met onze maatschappelijke partners, de doorontwikkeling van zelfsturing en de inzet en zoektocht naar meer inclusiviteit in de lokale samenleving. Voor het eerst hebben we in het kader van de ontwikkeling van ons strategisch beleidsplan een stakeholdersonderzoek uit laten voeren. Dit heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven mede over de waardering van onze stakeholders over inzet. Er is dus veel werk verzet en vooral ook veel geleerd. Ik neem u graag mee op onze reis door 2017!

Download het Jaarverslag 2017

Welzijn De Meierij heeft naast dit jaarverslag ook een gemakkelijk leesbaar lustrumbericht opgemaakt. Daarin worden de belangrijkste resultaten in beeld gebracht.
Dit lustrumbericht kunt u hier downloaden.


De jaarverslagen van eerdere jaren kunt u hieronder nog steeds downloaden:

Download het Jaarverslag 2016

Download het Jaarbericht 2015

Download het Jaarverslag 2015  

Download het Jaarverslag 2014

Download het Jaarverslag 2013