Leer ons kennen

Welzijn De Meierij

Welzijn De Meierij is een professionele lokale organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de inwoners van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente Meierijstad. Wij stellen de mens centraal, waarbij we uitgaan van zijn of haar mogelijkheden. Door dichtbij te zijn, te verbinden en te ondernemen zijn wij in staat iemands sterke kanten aan te boren.

Missie

Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.

Visie

Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve en vitale lokale samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud mee te laten doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zolang als nodig is.

Kernwaarden

Inwoners centraal

Wij gaan uit van talenten en mogelijkheden en hebben een sterk oog voor belangen van inwoners die moeite hebben om hun eigen weg te vinden in de samenleving.

Verbindend

Wij werken samen met de inwoners en koppelen mensen aan elkaar en aan samenwerkingsorganisaties, waarbij wij mensen, zolang als nodig, terzijde blijven staan.

Dichtbij

Betrokken bij inwoners in de dorpen, wij weten wat er speelt en wij kennen de mensen.

Ondernemend

Ondernemend als het gaat om ontwikkeling van nieuwe kansen en het vernieuwen en versterken van onze deskundigheid.

Welzijn De Meierij

Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerken en verbinden. Wij zetten ons elke dag in om mensen, van jong tot oud mee te laten doen. Wij helpen zolang als nodig is.

25+

MEDEWERKERS

15+

FREELANCERS

400+

VRIJWILLIGERS

© Copyright Welzijn De Meierij | Powered by ShareAll