Taalhuis

In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook werken op de computer, zoals mailtjes sturen of iets opzoeken op internet, kan moeilijk zijn. Hierdoor is het soms lastig om mee te doen.

Bij het Taalhuis kun je terecht met vragen hierover. Er zijn cursussen waarin je in je eigen tempo samen met anderen oefent met taal of de computer.

Ook als je graag aan de slag wilt als taalvrijwilliger, ben je welkom.

Heb je een vraag of wil je iets delen, Neem dan contact met ons op.

Taalcafé

Een plek waar ik Nederlands leer spreken en begrijpen. Dit doe ik in een kleine groep, op mijn eigen niveau (soms ook individueel). Een vrijwilliger helpt mij hierbij.

Doelgroep: NT2, voor mensen voor wie Nederlands de tweede taal is. Mensen die Nederlands willen leren spreken en schrijven.
Duur: 2 uur

Wat je gaat leren

Ik leer praten met anderen;
Ik leer om me voor te stellen aan anderen;
Ik leer iemand te begroeten (dag te zeggen);
Ik leer praten met de huisarts;
Ik leer praten in een winkel;
Ik leer praten over dagelijkse dingen.

Hoe gaat zo’n les?

We kijken wat je al kunt. We overleggen over wat je graag wilt leren en wat je lastig vindt. We maken kleine groepjes. We praten over het huiswerk. We werken met een boek. We praten over onderwerpen. Bijvoorbeeld over: verkeer, supermarkt, voedsel.

VoorleesExpress en DoorleesExpress

De VoorleesExpress is er voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Voor de oudere kinderen, tot 12 jaar, is er de DoorleesExpress. De vrijwilliger komt dan 20 weken bij jullie thuis en is er voor het hele gezin. Voor kinderen en ouders. Samen gaan jullie aan de slag met boeken, spelletjes etc. Het doel is vooral meer plezier in taal! Samen zorgen we ervoor dat je kind veel taal hoort en gebruikt. Niet alleen op school, maar juist ook thuis!

Is dit iets voor jullie? Neem contact op met de juf van school, het consultatiebureau, de logopedist etc. voor aanmelding. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met projectleider, Kira Broekmans voorleesexpress@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij staat altijd open voor nieuwe voorlezers of mensen die zich op een andere manier mensen willen ondersteunen op het gebied van taal. Je wordt begeleid door een coördinator en er worden regelmatig workshops en intervisiemomenten georganiseerd. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Oudersamenwerking

In samenwerking met basisscholen en opvangorganisaties werken wij aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Wij zetten hiervoor op maat projecten in.

We willen daarmee bereiken dat ouders en (voor)school zich samen inzetten voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Welzijn De Meierij is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten op het gebied van taal. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Leesclub

Samen in een kleine groep gemakkelijke boeken lezen onder leiding van een vrijwilliger.

Doelgroep: Volwassenen die graag een boek willen lezen maar daar moeite mee hebben.
Duur: 1,5 uur.

Beter Nederlands leren

Lezen en schrijven voor volwassenen. Deze cursus hebben we ‘Lang zullen ze Lezen’ genoemd.  Je leert beter met taal omgaan door te oefenen. Bijvoorbeeld het schrijven van een kaart, mail, brief of appje. De krant en brieven lezen.

Docent:                Gerry Swinkels en Franka Voortwist.

Doelgroep:         Nederlandstalige volwassenen die het lezen en schrijven willen verbeteren.

Duur:                    2,5 uur.

Wat je gaat leren

Lezen;

Schrijven;

Digitale vaardigheden;

Rekenen.

Hoe gaat zo’n les? 

Het hangt af van de groep. In elk geval oefenen we met de computer (www.oefenen.nl). We lezen een tekst over een actueel onderwerp. Hier komen woorden in voor die we oefenen en leren schrijven. Soms doen we een dictee. De docent vraagt ons ook wat we willen leren. Daar geeft ze dan uitleg over. Wie wil, kan ook rekenoefeningen doen. In de groep in Schijndel projecteert de docent nieuwsfoto’s op het scherm. Daarover schrijven we dan een woord of zin. Ook gaan we twintig minuten vrij lezen.

Nederlands voor anderstaligen

Taalcursus voor diverse nationaliteiten door Capabel taal. Voor deze cursus kunnen we je inschrijven of naar doorverwijzen.

Engels

Een basiscursus Engels waarbij de nadruk ligt op conversatie.
Het is handig als je al een beetje vaardig bent in het Engels. Bijvoorbeeld door wat je vroeger op school hebt geleerd, of bijvoorbeeld via t.v.

Docent: Chris Voets
Doelgroep: Volwassenen die gesprekken willen kunnen voeren in het Engels. Bijvoorbeeld op vakantie of met Engelstalige familieleden.
Duur: 1,5 uur.

Wat je gaat leren

Gespreksvaardigheid Engels;
Je in het Engels redden op vakantie in het buitenland;
Engelse woorden;
Luistervaardigheid.
Er wordt toegewerkt naar niveau A2.

Hoe gaat zo’n les? 

We starten met een kringgesprek waarin we praten over wat we meegemaakt hebben de afgelopen week. Soms hebben we het over de vakantie, of over een actueel onderwerp. Cursisten die nog niet zo goed Engels spreken, leren zo van anderen. Daarna pakken we het boek erbij. We leren Engelse woorden, we oefenen luistervaardigheid en leren wat grammatica. Na afloop krijgen we huiswerk mee.

© Copyright Welzijn De Meierij