Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
  • Vrijwilligerswerk

     
    U bevindt zich hier: Skip Navigation Links » Vrijwilligerswerk
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Vrijwilligerswerk 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stimuleert de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor iedere burger in Schijndel en Sint-Oedenrode en steunt maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun vrijwilligersvraag.
Wij onderscheiden drie partijen waarmee en waarvoor wij werken: de vrijwilliger, de particuliere aanvrager en de vrijwilligersorganisaties.
De hoofdtaken van het steunpunt zijn een goede afstemming tussen vraag en aanbod maken, informatie en advies geven over de juridische positie van de vrijwilliger en zorgen voor promotie van vrijwilligerswerk. Naast het uitvoeren van praktische taken volgen wij ook de maatschappelijke ontwikkelingen en specifiek de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk.

Wij vervullen de rol van stagemakelaar voor de maatschappelijke stages van scholieren die in ons werkgebied wonen of in Schijndel naar het Elde College gaan.

Op de website van Welzijn De Meierij vindt u een uitgebreid overzicht van alle vragen naar vrijwilligerswerk die bij het Steunpunt zijn ingediend.

Onze maatschappij heeft enorme behoefte aan vrijwilligers. Door de vergrijzing en de afbouw van de sociale zorg neemt de vraag naar ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving toe. Voor de vrijwilliger is het uitvoeren van onbetaald werk een goede mogelijkheid voor zelfontplooiing en participatie. Het is een zinvolle tijdbesteding en wordt beloond met dankbaarheid en waardering.