Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
  • Mantelzorg & Ouderen

     
    U bevindt zich hier: Skip Navigation Links » Wat doen wij » Mantelzorg & Ouderen
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Wat doen wij 

Mantelzorg & Ouderen 

Mantelzorg & Ouderen is verdeeld over twee steunpunten:

Steunpunt Ouderen
Het doel van het Steunpunt Ouderen is het vooral op wijkniveau preventief ondersteunen van thuiswonende ouderen vanaf 55 jaar om ertoe bij te dragen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, met inzet van eigen mogelijkheden, mensen uit de wijk en vrijwilligers.
Wij ontwikkelen zorgvuldige dienstverlening op maat. Daarbij ligt het accent op vrijwillige inzet en gaan we uit van versterking van het eigen netwerk. We organiseren samen met de burgers ontmoetingsmogelijkheden. We verzorgen bewegingsactiviteiten en dagbesteding.
Daarnaast zijn we een aanspreekpunt m.b.t. dementie, gehandicapte ouderen en eenzaamheid. We signaleren, verstrekken relevante informatie, organiseren collectieve voorzieningen, ondersteunen belangengroepen en we verwijzen mensen naar de juiste organisaties. Hierbij wordt vanuit onze organisatie nauw samengewerkt met instellingen en (vrijwilligers)organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning.

Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg is bedoeld om de mantelzorger op allerlei manieren te ondersteunen bij de dagelijkse zorg. Uit ervaring weten we dat de mantelzorger vaak pas laat aan de bel trekt en niet graag de zorg uit handen wil geven. De reden daarvoor kan zijn dat de mantelzorger het geven van zorg vanzelfsprekend vindt en onafhankelijk wil zijn van hulp van buitenaf. Sommigen weten niet goed waar ze terecht kunnen met hun vraag of voor praktische ondersteuning.
Er wordt uitgegaan van de methode familiezorg: mensen ondersteunen met gebruikmaking en inzet van hun eigen netwerk.
Het steunpunt biedt een luisterend oor en een goed gesprek, een opvang wanneer de mantelzorger een keer even ontlast wil worden van de dagelijkse zorg. Er wordt gezocht naar een vrijwilliger in de thuishulp of naar iemand die helpt bij het regelen van uiteenlopende praktische zaken, zoals het aanvragen van respijt- en vervangende zorg. Daarnaast is er een uitgebreid en gevarieerd aanbod van ontmoetingsactiviteiten met deelgenoten. Praten met mensen in dezelfde situatie en ervaringen uitwisselen voorkomt overbelasting van de mantelzorger.

U kunt de laatste nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg vinden op de DownloadpaginaVoor alle mogelijke vragen met betrekking tot mantelzorg verwijzen wij u graag naar Mezzo. Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Op hun website vindt u alles over wet- en regelgeving, belangenbehartiging en achtergrondinformatie. Klik hier of op het logo van Mezzo voor een directe link naar hun website.