Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Mantelzorg & Ouderen 

Dementievriendelijke gemeente (DVG) 

Eind 2015 is in Schijndel een start gemaakt met een dementievriendelijke gemeente.
In een Dementievriendelijke gemeente telt iedereen mee, ook mensen die nog thuis wonen maar wel dementerend zijn. Maar liefst zeventig procent van de mensen in Nederland met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent.

Samen met samenwerkingspartners willen we dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving. Het concept Dementievriendelijke gemeente of gemeenschap (DVG) biedt hiertoe concrete handreikingen: http://www.dementievriendelijk.nl/

Eén van de acties van de kerngroep DVG Schijndel is het uitreiken:
Schijndel wil mensen en bedrijven of organisaties in t zonnetje zetten die vriendelijk zijn voor de dementerende medemens.
De kerngroep Dementievriendelijke Gemeente waar Welzijn De Meierij deel van uitmaakt is hier alert op en kijkt wat er zoal gebeurd in onze samenleving. Daarbij viel hun oog op (voormalig) restaurant De Heerlijkheid in de Hoofdstraat.
Een van hun vaste koffieklantjes is af en toe de weg een beetje kwijt en zij wordt door personeelsleden van het restaurant in de gaten gehouden en op de goede weg gezet richting huis. Als ze nl. de verkeerde kant op loopt weet ze niet meer hoe nog thuis te komen.
Daarom vindt de kerngroep dat restaurant de Heerlijkheid een 'Pin' verdiend: voor hun alerte houding t.o.v. onze medemens.
Wij nemen u samen met Jose Swinkels van Welzijn De Meierij en Marie Jose Mathijsen mee naar de betreffende locatie voor deze eerste uitreiking.
Klik op de link voor een film over de uitreiking van de "pin": https://vimeo.com/207457162

De tweede pin is door de kerngroep DVG Schijndel uitgereikt aan dhr en mw Eijkemans van de PLUsSSupermarkt:
Een verslag hiervan vindt u hier: